Animované spoty pre banky

Spoty, ktoré som animoval. Výtvarnosti sú pochopiteľne prevzaté podľa vizuálu banky.